ognisko 2008 153
ognisko 2008 153
20120720_piknik035
20120720_piknik035
wybory do rady domu -2014 r 6
wybory do rady domu -2014 r 6
imieniny rafaa 2012 1
imieniny rafaa 2012 1
olimpiada rwnych szans -2009 126
olimpiada rwnych szans -2009 126
spartakiada karsnystaw 2012 17
spartakiada karsnystaw 2012 17
20120822_wyjazd299
20120822_wyjazd299
muzeum wsi lubelskiej -2009 98
muzeum wsi lubelskiej -2009 98
13.06.2013 wioska indiaska 31
13.06.2013 wioska indiaska 31
muzeum wsi lubelskiej -2009 50
muzeum wsi lubelskiej -2009 50

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębicy mogą być osoby:

·         z zaburzeniami psychicznymi,

·         niepełnosprawne intelektualnie,

W obydwu tych przypadkach wyłącza się osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

Najłatwiejszym sposobem ubiegania się o miejsce jest bezpośredni kontakt osób zainteresowanych i ich rodzin z naszym Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie ul. Stodoły 3/1, tel. 82 567 34 05.

 

ZASADY SKIEROWAŃ DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY:

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
  Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (druk do pobrania), o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego (druk do pobrania) o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Sawin  przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie.
 3. Pierwsze skierowanie do ośrodka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym czasie zespół wspierająco – aktywizujący opracowuje diagnozę możliwości uczestnika i na tej podstawie opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, w którym określa się czas na jego realizację.
 4. Kolejne skierowanie uczestnik otrzymuje na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.
 5. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w przypadkach:
  - braku postępu w realizacji indywidualnego planu,
  - okresowego braku możliwości skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej,
  - braku możliwości zatrudnienia.
 6. Po wydaniu decyzji kierującej, termin przyjęcia do domu ustala Kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Imieniny

Wczoraj: Boryslawa Grzegorza
Dzisiaj: Filipa Pauliny
Juto: Augustyna Juliana
Pojutrze: Jaromira Justa

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 73
Wczoraj202
Ten tydzień 404
Poprzedni tydzień 405
Ten miesiąc 2754
Poprzeni miesiąc 4160
Wszystkie 166254
Your IP: 54.147.225.204

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Google+