jezioro biae -2008 81
jezioro biae -2008 81
wystawa prac wielkanocnych - 2013 11
wystawa prac wielkanocnych - 2013 11
pozegnanie lata w sds w chemie 2011 12
pozegnanie lata w sds w chemie 2011 12
kartki okolicznociowe 4
kartki okolicznociowe 4
dzien kobiet i mezczyn 2014 17
dzien kobiet i mezczyn 2014 17
tenis stoowy 2011 12
tenis stoowy 2011 12
dekoracje wielkanocne 74
dekoracje wielkanocne 74
zawody medyki 2012 37
zawody medyki 2012 37
dni milejowa-2007 13
dni milejowa-2007 13
spotkanie oplatkowe 2012 13
spotkanie oplatkowe 2012 13

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębicy mogą być osoby:

·         z zaburzeniami psychicznymi,

·         niepełnosprawne intelektualnie,

W obydwu tych przypadkach wyłącza się osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

Najłatwiejszym sposobem ubiegania się o miejsce jest bezpośredni kontakt osób zainteresowanych i ich rodzin z naszym Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie ul. Stodoły 3/1, tel. 82 567 34 05.

 

ZASADY SKIEROWAŃ DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY:

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
  Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (druk do pobrania), o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego (druk do pobrania) o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Sawin  przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie.
 3. Pierwsze skierowanie do ośrodka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym czasie zespół wspierająco – aktywizujący opracowuje diagnozę możliwości uczestnika i na tej podstawie opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, w którym określa się czas na jego realizację.
 4. Kolejne skierowanie uczestnik otrzymuje na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.
 5. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w przypadkach:
  - braku postępu w realizacji indywidualnego planu,
  - okresowego braku możliwości skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej,
  - braku możliwości zatrudnienia.
 6. Po wydaniu decyzji kierującej, termin przyjęcia do domu ustala Kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Imieniny

Wczoraj: Jagody Urbana
Dzisiaj: Jacka Anatola
Juto: Malwiny Odona
Pojutrze: Marii Antoniego

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 16
Wczoraj92
Ten tydzień 285
Ten miesiąc 285
Poprzeni miesiąc 2967
Wszystkie 170025
Your IP: 54.162.233.167

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Google+