zabawa karnawalowa 2011 1
zabawa karnawalowa 2011 1
dni milejowa-2007 23
dni milejowa-2007 23
polska biega 2012 6
polska biega 2012 6
p5260056
p5260056
dziewczynka z zapakami - 2008 10
dziewczynka z zapakami - 2008 10
spotkanie oplatkowe 2012 22
spotkanie oplatkowe 2012 22
milejw 2009 184
milejw 2009 184
piknik integracyjny 2011 30
piknik integracyjny 2011 30
andrzejki 2009 16
andrzejki 2009 16
janowiec i kakw -2011 51
janowiec i kakw -2011 51

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębicy mogą być osoby:

·         z zaburzeniami psychicznymi,

·         niepełnosprawne intelektualnie,

W obydwu tych przypadkach wyłącza się osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

Najłatwiejszym sposobem ubiegania się o miejsce jest bezpośredni kontakt osób zainteresowanych i ich rodzin z naszym Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie ul. Stodoły 3/1, tel. 82 567 34 05.

 

ZASADY SKIEROWAŃ DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY:

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
  Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa (druk do pobrania), o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego (druk do pobrania) o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Sawin  przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie.
 3. Pierwsze skierowanie do ośrodka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym czasie zespół wspierająco – aktywizujący opracowuje diagnozę możliwości uczestnika i na tej podstawie opracowuje indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, w którym określa się czas na jego realizację.
 4. Kolejne skierowanie uczestnik otrzymuje na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego.
 5. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w przypadkach:
  - braku postępu w realizacji indywidualnego planu,
  - okresowego braku możliwości skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej,
  - braku możliwości zatrudnienia.
 6. Po wydaniu decyzji kierującej, termin przyjęcia do domu ustala Kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Imieniny

Wczoraj: Marka Jaroslawa
Dzisiaj: Marzeny Marii Klaudiusza
Juto: Ludwika Piotra
Pojutrze: Pawla Walerii

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 9
Wczoraj117
Ten tydzień 126
Poprzedni tydzień 677
Ten miesiąc 3589
Poprzeni miesiąc 5738
Wszystkie 162929
Your IP: 54.159.165.175

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Google+